Výstava Vesmír v priestoroch RGB Liptov

V priestoroch RGB Liptov máte možnosť uvidieť unikátnu výstavu obrazov pod názvom Vesmír 

Výstava sa koná v spolupráci s Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied.

Výstavu u nás nájdete v období 8.2.-8.3.2019

Pohľad na hviezdnu oblohu za bezmesačnej, jasnej noci je vždy očarujúci a emotívny. Na tmavomodrom pozadí sa trbliece tisícky jasných i slabších svetiel, občas rušený blikajúcimi svetlami  lietadiel, či umelých družíc Zeme alebo nebodaj preletom meteoritu. Nejeden z nás sa zamyslí a položí si otázku, čo to tam "hore", nad našimi hlavami, vlastne je. Odpoveď na také zamyslenie nám približuje táto výstava, ktorá nám predstavuje rôznorodé vesmírne telesá, ktoré sa získali pomocou veľkých ďalekohľadov zo Zeme, družíc, kozmických sond alebo priamym pristaním na vesmírnom telese. Dnešná moderná astronomická a počítačová technika nám umožňuje vidieť  vesmír v celej jeho kráse, veľkosti a farebnosti, v rôznych etapách jeho vývoja, takmer od jeho zrodu pred 13,77 miliardami rokov(Veľký tresk) po súčasnosť.